Gymnastics on the highest level

Na tal van getuigenissen van oud-turnsters zijn turncoach Vincent Wevers en bondscoach Gerben Wiersma voorlopig van hun taken ontheven. De leiding van gymnastiekunie KNGU is in gesprek met alle betrokkenen, zij zullen beslissen wie de trainingen van onder anderen Sanne en Lieke Wevers zal overnemen. De ophef in de turnwereld kwam op gang na een getuigenis van oud-turnster Joy Goedkoop. Zij vertelde tijdens haar loopbaan onder meer te zijn geschopt en geslagen door Wevers.

Bekijk hier de beelden
Cookies are necessary for the proper functioning of this website. Click accept to agree or read our cookie policy
No cookies OK

Download

Please wait a moment, your zip file will now be created.


You will receive an e-mail with a link to download the zip file. This process can take a few minutes.

An error has occurred. Your zip file could not be generated.