Damslapers in 1970

Aan het einde van de jaren zestig was het Nationale Monument op De Dam een van de drukst bezochte ontmoetingsplaatsen voor jongeren uit de hippiecultuur. Niet alleen Nederlandse jongeren, maar vanuit de hele wereld kwamen hippies naar de tolerante Hollandse hoofdstad. Bijvoorbeeld voor een zomervakantie, waarin veel alcohol, drugs en seks centraal stond. Veel hippies sliepen dan uiteindelijk in de open lucht bij het monument op de Dam, soms verbleven er enkele honderden. 

Fotograaf Paul van Riel fotografeerde in 1970 veel van deze zogenaamde Damslapers. 

Niet alleen bij het monument werd er in de buitenlucht geslapen, maar ook in de onderdoorgang van Beursplein naar de Dam en andere plekken in de hoofdstad. In eerste instantie liet de Amsterdamse gemeente het oogluikend toe, maar uiteindelijk zorgde het voor veel overlast. Dit resulteerde uiteindelijk in een slaapverbod wat inging op maandagavond 24 augustus 1970. 

Bekijk hier de overige beelden
Cookies are necessary for the proper functioning of this website. Click accept to agree or read our cookie policy
No cookies OK

Download

Please wait a moment, your zip file will now be created.


You will receive an e-mail with a link to download the zip file. This process can take a few minutes.

An error has occurred. Your zip file could not be generated.