There is no Moria left

The refugee camp on the Greek island of Lesvos was completely destroyed by the fires that raged in the night of 8 to 9 September. Since the fires in the Moria camp, thousands of people have been sleeping outside, in porches or along the roadside for nights. Photographer Joris van Gennip has been on Lesvos regularly since 2015. He portrayed the situation on the Greek island.

"Tijdens mijn laatste dag hier op het eiland maakte ik nog een wandeling door het voormalige Moria kamp. De geur van as, bedorven eten en dode ratten hing in de lucht."

Bekijk hier meer beelden

Migranten belanden na de brand massaal op straat

Joris van Gennip: "Ik herinner me nog een foto die ik maakte van een Syrische vrouw die onder een lap stof lag met haar man en haar kleinkind. Het kind had een kleine glimlach op haar gezicht. De blik van de vrouw zei weinig. Moe, moedeloos en uitzichtloos. Ondanks dat hield ze het kind met liefde vast. Wellicht met in het achterhoofd de gedachte om haar te beschermen voor nog een ramp zoals die van een paar dagen geleden."

Bekijk hier meer beelden

Demonstraties tegen de huidige leefomstandigheden van migranten

Op 11 september demonstreerde migranten tegen de huidige leefomstandigheden op Lesbos. Nadat kamp Moria volledig is afgebrand slapen nu vele duizenden mensen op straat. 

Bekijk hier meer beelden

Migranten komen aan bij het nieuwe migrantenkamp

Een aantal dagen na de verwoestende brand in Moria betrekken de eerste migranten het nieuwe tentenkamp. Het Griekse leger heeft dit tijdelijke kamp opgezet om onderdak te bieden aan migranten die dakloos raakten. 

Bekijk hier meer beelden
Cookies are necessary for the proper functioning of this website. Click accept to agree or read our cookie policy
No cookies OK

Download

Please wait a moment, your zip file will now be created.


You will receive an e-mail with a link to download the zip file. This process can take a few minutes.

An error has occurred. Your zip file could not be generated.