Is it fall already?

Op 22 september om 21.21 uur begint volgens de astronomische kalender de herfst. Een periode van prachtige kleuren in de natuur, warme truien en natte pakken op de fiets breekt aan. 

De astronomische herfst

Op 1 september begint de herfst voor de weerkundigen. De astronomische herfst begint altijd rond 23 september. Dan staat de zon precies boven de evenaar waardoor dag en nacht overal op aarde even lang duren. De herfst begint daarom meestal op 22 of 23 september. 

Bekijk hier meer herfstachtige beelden
Cookies are necessary for the proper functioning of this website. Click accept to agree or read our cookie policy
No cookies OK

Download

Please wait a moment, your zip file will now be created.


You will receive an e-mail with a link to download the zip file. This process can take a few minutes.

An error has occurred. Your zip file could not be generated.