A plastic hug

Afstand lijkt de meeste belangrijke en meest effectieve maatregel om verspreiding van het besmettelijke coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Zeker voor ouderen en kwetsbare is fysiek contact uit den boze. Panos-fotograaf Mads Nissen fotografeerde 'de eerste knuffel sinds 5 maanden' in een Braziliaans bejaardentehuis als onderdeel van een grotere serie over het coronavirus in Brazilië. 

Coronavirus in Brazilië

Brazilië is als land zwaar getroffen door de coronacrisis. Samen met de Verenigde-Staten en Indië staan ze bovenaan de lijst met de meeste slachtofferS. 

Bekijk hier de hele selectie
Cookies improve your visit to our website. Click accept to agree or read our cookie policy
No cookies OK

Download

Please wait a moment, your zip file will now be created.


You will receive an e-mail with a link to download the zip file. This process can take a few minutes.

An error has occurred. Your zip file could not be generated.