We almost can't live without

We gebruiken het dagelijks, je bedient het met één vinger en het product is uitgevonden tussen 1963 en 1964. We hebben het over de computermuis. De uitvinder is de Amerikaanse elektrotechnicus Douglas Engelbart. Hij kreeg op 17 november 1970 patent op zijn uitvinding. De computermuis werd pas vanaf 1981 voor het publiek beschikbaar toen computerfabrikant Xerox ze bij één van hun computers leverde.

"The better we get at getting better, the faster we will get better."

Cookies are necessary for the proper functioning of this website. Click accept to agree or read our cookie policy
No cookies OK

Download

Please wait a moment, your zip file will now be created.


You will receive an e-mail with a link to download the zip file. This process can take a few minutes.

An error has occurred. Your zip file could not be generated.