Toen de dijken braken

Het gebeurde in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953: de Watersnoodramp. Het is de grootste natuurramp in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis die veel slachtoffers maakte, vooral in Zeeland. De combinatie van stormvloed en springtij zorgde voor een extreme stijging van het waterpeil. De ramp was de aanleiding voor de bouw van de Deltawerken, een omvangrijk plan waarbij de Nederlandse kustlijn met 700 kilometer verkort zou worden door verschillende soorten dammen aan te leggen. De overstromingen hebben 1836 mensen in Nederland het leven gekost. Dit jaar is het 68 jaar geleden. 

Gezichten van de Watersnoodramp

Welke gezichten heeft deze Watersnoodramp? Er werden ruim 72.000 mensen geëvacueerd. Verschillende organisaties kwamen helpen: van het Rode Kruis tot binnen- en buitenlandse legereenheden en vrijwilligers uit het hele land. Voor de getroffen gebieden werden al snel hulpacties op touw gezet. “Beurzen open, dijken dicht”, was het motto van een geldinzamelingprogramma die wekelijks op de Nederlandse radio te horen was.

Bekijk hier meer gezichten van de Watersnoodramp. 

Op 1 februari 1953 maakte Fotograaf Henk Blansjaar een foto van een vrouw met haar kinderen tijdens evacuatie van de Watersnoodramp. Blansjaar wint met dit iconische beeld de Zilveren Camera voor de Beste Persfoto van 1953.

"Ik keek uit over een waanzinnig grote watervlakte." - Ooggetuigen

De ramp van bovenaf

In de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant overstroomden tijdens de ramp een gebied van ongeveer 150.000 hectare. Bijna 200.000 hectare grond kwam onder water te staan. Zo’n 3.000 woningen en 300 boerderijen werden verwoest en meer dan 40.000 woningen en 3.000 boerderijen waren beschadigd. De totale materiële schade werd geschat op ruim anderhalf miljard gulden. Vanuit reddingshelikopters en observatievliegtuigen werd het getroffen gebied in beeld gebracht. 

Bekijk hier meer beelden van de ramp vanuit de lucht. 

De evacuatie van het vee

In totaal kwamen ruim 47.000 stuks vee en 140.000 stuks pluimvee om in het water. Het vee dat wist te ontsnappen aan het stijgende water zocht hogere gebieden op, waar de beschikbare ruimte gedeeld moest worden met de lokale bevolking. Bekijk hier meer beelden. 

Bekijk hier meer beelden
Cookies are necessary for the proper functioning of this website. Click accept to agree or read our cookie policy
No cookies OK

Download

Please wait a moment, your zip file will now be created.


You will receive an e-mail with a link to download the zip file. This process can take a few minutes.

An error has occurred. Your zip file could not be generated.