Illustratief: depressie onder jongeren

In deze selectie hebben we beelden geselecteerd die ter illustratie gebruikt kunnen worden bij berichtgeving over bijvoorbeeld depressie onder jongeren. Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe meer zorgelijke berichten naar buiten komen over de psychische gevolgen van de pandemie. Zo is er grote zorgen over jongeren die mede door de lockdown in een depressie raken, stoornissen ontwikkelen of een burn-out krijgen. 

Bekijk hier meer beelden
Cookies are necessary for the proper functioning of this website. Click accept to agree or read our cookie policy
No cookies OK

Download

Please wait a moment, your zip file will now be created.


You will receive an e-mail with a link to download the zip file. This process can take a few minutes.

An error has occurred. Your zip file could not be generated.