Twintig jaar homohuwelijk

Twintig jaar geleden schreef Nederland geschiedenis. Op 1 april 2001 om middernacht verbond burgemeester Job Cohen van Amsterdam vier koppels van hetzelfde geslacht in de echt. Nederland had de primeur met een wet die het huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht mogelijk maakt.

Bekijk hier meer beelden

30 landen

In de jaren daarna werd het in steeds meer landen mogelijk om te trouwen met iemand van het hetzelfde geslacht. Tegenwoordig is dit in ruim dertig landen het geval. Naar verwachting zal dit aantal stijgen, in veel landen moet bijvoorbeeld het wetsvoorstel nog worden goedgekeurd of mag je alleen trouwen in bepaalde deelstaten van het land.

Bekijk hier meer beelden
Cookies are necessary for the proper functioning of this website. Click accept to agree or read our cookie policy
No cookies OK

Download

Please wait a moment, your zip file will now be created.


You will receive an e-mail with a link to download the zip file. This process can take a few minutes.

An error has occurred. Your zip file could not be generated.