Vluchtelingen in Nederland

Miljoenen mensen zijn wereldwijd op de vlucht. Voor bijvoorbeeld oorlog, geweld, godsdienst, seksuele voorkeur of politieke overtuiging. In 2020 kwamen er ruim 17.000 asielzoekers en nareizigers naar Nederland. In 2019 waren dat er ruim 27.000. Dit zijn mensen uit verschillende landen die in Nederland om bescherming vragen omdat het in hun land van herkomst niet veilig is. In de beeldbank van het ANP zijn veel beelden te vinden die met dit onderwerp te maken hebben. Van de aankomst in Nederland, het asielzoekerscentrum en portretten met een persoonlijk verhaal. Bekijk hier een overzicht.

Asielzoekersopvang overvol
Opvang Afghaanse evacués in Nederland

COA

Het Centraal Orgaan (COA) is sinds 1994 verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. Tijdens de asielprocedure worden de asielzoekers in verschillende soorten locaties opgevangen. Er zijn ruim zestig asielzoekerscentra verspreid over het hele land en sommige gemeenten hebben verschillende opvanglocaties. In 2020 werden er ruim 14.000 verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd verleend. 

Landelijke bekendheid

Er zijn een aantal zaken die een gezicht geven aan de asielprocedure in Nederland. Bijvoorbeeld de 21-jarige Hayarpi Tamrazyan uit Armenië die samen met haar ouders en broertje na negen jaar Nederland moest verlaten. De Armeense kinderen Lili en Howick en de asielzaak van de Angolese Mauro Manuel, die mogelijk uitgezet zou worden, omdat hij de 18-jarige leeftijd bereikte. Deze personen mochten uiteindelijk in Nederland blijven. In 2006 maakte fotograaf Robin Utrecht portretten voor het ANP van vier gezinnen die in het uitzetcentrum Ter Apel in onzekerheid verkeerden over hun toekomst in Nederland. 

Meer beelden
Cookies are necessary for the proper functioning of this website. Click accept to agree or read our cookie policy
No cookies OK

Download

Please wait a moment, your zip file will now be created.


You will receive an e-mail with a link to download the zip file. This process can take a few minutes.

An error has occurred. Your zip file could not be generated.