Royal Dutch Shel

Olie- en gasconcern Shell wil het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen en op papier volledig Brits worden. Het bedrijf werd in 1890 opgericht als Koninklijke Olie en richtte zich op de oliewinning in Nederlands-Indië. In 1907 kwam er een nauwe samenwerking met het Britse transportbedrijf Shell Co., waarbij Koninklijke Olie een meerderheidsbelang van 60 procent kreeg. Eind 2004 werden de twee onderdelen samengevoegd tot het concern Royal Dutch Shell.

Geschiedenis

Shell begon in 1890 als Koninklijke Olie met het boren naar olie in Nederlands-Indië.

Koninklijk

Leden van het Nederlands Koninklijk Huis toonden in de loop der jaren veel belangstelling voor het olie- en gasbedrijf. 

Protesten

Shell is geregeld het doelwit van organisaties die actief zijn op het gebied van milieu en mensenrechten. Zo lag het bedrijf lang onder vuur vanwege olielekkages in Nigeria en heeft Milieudefensie een rechtszaak tegen Shell aangespannen om het bedrijf te dwingen tot het drastisch verlagen van zijn uitstoot van broeikasgassen. 

Meer beelden
Cookies are necessary for the proper functioning of this website. Click accept to agree or read our cookie policy
No cookies OK

Download

Please wait a moment, your zip file will now be created.


You will receive an e-mail with a link to download the zip file. This process can take a few minutes.

An error has occurred. Your zip file could not be generated.