Dutch farming

Het boerenbedrijf in Nederland staat onder druk. Dit komt onder meer door het beleid van de overheid, die de stikstofuitstoot van de landbouw de komende jaren fors wil verminderen. In dit overzicht beelden van het boerenleven, gefotografeerd door Zilveren Camera-winnaar Kees van de Veen.

Meer beelden
Cookies are necessary for the proper functioning of this website. Click accept to agree or read our cookie policy
No cookies OK

Download

Please wait a moment, your zip file will now be created.


You will receive an e-mail with a link to download the zip file. This process can take a few minutes.

An error has occurred. Your zip file could not be generated.