Sustainability

Bekijk in dit overzicht foto's van initiatieven in Nederland op het gebied van duurzaamheid, in beeld gebracht door vaste- en freelancefotografen. 

Report: Vattenfall wind farm

Windmolens van in het in aanbouw zijnde windpark Hollandse Kust Zuid voor de kust tussen Den Haag en Zandvoort. Het 225 km2 grote park is eigendom van Vattenfall, BASF en Allianz en moet in 2023 volledig operationeel zijn. 

Rijkswaterstaat herstelt zeegras in Waddenzee

Rijkswaterstaat heeft in het voorjaar 700.000 zaden van zeegras laten zaaien in de Waddenzee. Zeegrasvelden behoren tot de meest productieve ecosystemen ter wereld, maar waren in Nederland vrijwel helemaal verdwenen.

More images

Tweedehands kleding is hip

ReLove Exchange koopt en verkoopt tweedehands kleding. Elk item krijgt een verkoopprijs, waarvan men direct 30% cash of 50% in winkelkrediet krijgt. 

Meer beelden

Off gas: installation of solar panels

Zonnepanelen worden op het dak van een woning in Vlaardingen geinstalleerd. Huizen worden verduurzaamd om minder afhankelijk te zijn van aardgas en om te besparen op energieverbruik.

More images

Living in a tiny house

Tiny houses op locatie Minitopia Poeldonk, waar circulair wonen centraal staat. Op de plek van een voormalige milieustraat hebben bewoners zelf hun kleine verplaatsbare huis gebouwd.

More images

Bekijk in ons actuele dossier meer foto's rond het thema duurzaamheid.

Cookies are necessary for the proper functioning of this website. Click accept to agree or read our cookie policy
No cookies OK

Download

Please wait a moment, your zip file will now be created.


You will receive an e-mail with a link to download the zip file. This process can take a few minutes.

An error has occurred. Your zip file could not be generated.